Vi phạm quy trình, 8 đăng kiểm viên bị đình chỉ công tác

13/05/2016 18:39

Thanh tra chuyên ngành Cục Đăng kiểm VN phát hiện 8 đăng kiểm viên vi phạm quy trình kiểm định.

vi phạm quy trình, 8 đăng kiểm viên bị đình chỉ công tác

Việc tăng cường hậu kiểm chất lượng kiểm định nhằm nâng ý thức trách nhiệm nghề nghiệp của đăng kiểm viên (Trong ảnh: Năm 2015 xảy ra vụ xe mang BKS Ninh Bình vẫn còn chứng nhận kiểm định, khi đang đỗ tại Đền Hùng, Phú Thọ bị trôi dốc và cán chết thợ chụp ảnh)

Ông Đặng Trần Khanh, Phó trưởng Phòng chất lượng xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN cho biết, từ tháng 3/2016, Thanh tra chuyên ngành của Cục tăng cường phúc tra đột xuất chất lượng kiểm định xe ô tô tại các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc. Qua đó, từ tháng 1/4 đến 13/5, phát hiện vi phạm và đình chỉ công tác có thời hạn 8 đăng kiểm viên (ĐKV) do đánh giá sai thực tế tình trạng hạng mục kỹ thuật của xe, vi phạm quy trình kiểm định. Bên cạnh đình chỉ công việc ĐKV, Cục còn đề nghị đơn vị chủ quản xử lý về mặt hành chính.

Trước đợt tăng cường thanh tra chuyên ngành, tháng 3/2016, Cục Đăng kiểm VN tổ chức 2 hội nghị tại phía Bắc và phía Nam quán triệt đến các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc việc thực hiện Chỉ thị 08 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện GTVT. Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, trực tiếp là trưởng các dây chuyền kiểm định nâng cao ý thức, có trách nhiệm phòng chống sai phạm, tiêu cực; Đồng thời, chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành của Cục tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất chất lượng kiểm định phương tiện tại các đơn vị đăng kiểm.

Trước đó, trong 3 tháng đầu năm 2016, Cục Đăng kiểm VN phát hiện vi phạm và kỷ luật 14 ĐKV, đình chỉ 2 hoạt động dây chuyền kiểm định.

Hồng Xiêm