Cạnh đó là chiếc xe container bị lật nghiêng sau khi tông vào nhà dân
Cạnh đó là chiếc xe container bị lật nghiêng sau khi tông vào nhà dân
Phúc Tuấn