Đại uý Nguyễn Quang Khải, Tổ trưởng Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 15 cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến QL3 hiện nay không còn tình trạng xe tải cơi nới thành thùng như trước kia.
Đại uý Nguyễn Quang Khải, Tổ trưởng Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 15 cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến QL3 hiện nay không còn tình trạng xe tải cơi nới thành thùng như trước kia.
Văn Huế,Phùng Đô