Ghi nhận thực tế cho thấy, Quốc lộ 3 đoạn qua địa phận huyện Đông Anh "vắng bóng" những chiếc xe có biểu hiện quá khổ. Những chiếc xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng đã chủ động hạ thành thùng theo đúng quy định.
Ghi nhận thực tế cho thấy, Quốc lộ 3 đoạn qua địa phận huyện Đông Anh "vắng bóng" những chiếc xe có biểu hiện quá khổ. Những chiếc xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng đã chủ động hạ thành thùng theo đúng quy định.
Văn Huế,Phùng Đô