Bộ GTVT hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

27/09/2021 17:00

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Bộ GTVT cho biết, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được chương trình môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm.

Mục đích của việc này để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Bộ GTVT hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 1

Bộ GTVT đề nghị các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế triển khai các hoạt động phù hợp hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn - Ảnh minh họa

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch được thiết thực, hiệu quả, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định.

“Các đơn vị cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Đồng thời, khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp”, nội dung văn bản của Bộ GTVT nêu.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ GTVT đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, tập trung tuyên truyền theo hình thức trực tuyến.

“Trong quá trình triển khai hoạt động hưởng ứng chiến dịch, các đơn vị cần kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả”, Bộ GTVT yêu cầu.

N.Khánh