Yêu cầu đảm bảo ATGT mở rộng QL1 qua Bình Thuận

16/04/2014 06:34

Cục QLXD&CLCTGT vừa có công điện yêu cầu thực hiện nghiêm công tác đảm bảo ATGT trong quá trình thực hiện các dự án mở rộng QL1 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 
Theo phản ánh, thời gian qua nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra trên đoạn đường đang thi công mở rộng QL1, đoạn qua huyện Hàm Tân (Bình Thuận), do đơn vị thi công chưa thực hiện đồng bộ các biện pháp an toàn. Để khắc phục, Cục QLXD&CLCTGT yêu cầu Tổng cục ĐBVN, Cục Quản lý đường bộ IV, Ban QLDA 1 và các nhà đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về công tác bảo trì đường bộ, đảm bảo ATGT trong quá trình thực hiện dự án. Các đơn vị khẩn trương sửa chữa hư hỏng đảm bảo ATGT, giao thông thông suốt trên phạm vi dự án do mình quản lý.


Ban QLDA 1 thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nhà đầu tư, đơn vị thi công trong việc thực hiện công tác bảo trì đường bộ, đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường. Tổng Cục ĐBVN chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ IV thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đảm bảo lưu thông êm thuận, ATGT và vệ sinh môi trường trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

Nguyễn Hồng