Xử nghiêm xe không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình

25/10/2016 17:07

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các Sở GTVT xử lý nghiêm xe không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

Xử nghiêm xe không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình 1

Tổng cục Đường bộ VN đề nghị các địa phương kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục

Tổng cục Đường bộ VN vừa thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) tháng 9/2016. Kết quả thống kê tháng 9/2016, bình quân có hơn 71% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ VN.

Đáng chú ý, trong tháng 9/2016, cả nước có tới 74.400 lần phương tiện vi phạm quá tốc độ. Tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,054 lần/1.000km, giảm 0,32 lần/1.000km so với tháng 9/2015. Luỹ kế đến hết tháng 9/2016 trên cả nước có tổng số 1.488.935 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,126 lần/1.000km, giảm 4,87 lần/1.000km so với cùng kỳ năm 2015.

Theo báo cáo, tháng 9/2016, các Sở GTVT đã xử lý 1.416 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 1.203 xe; từ chối cấp phù hiệu là 213 xe). Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 7.118 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 5.923 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.185 xe). Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 10/2015 của Bộ GTVT. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục Đường bộ VN theo quy định.

Tiến Mạnh