Xử nghiêm các xe không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình

20/09/2016 10:59

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu xử nghiêm các trường hợp đã chấn chỉnh, nhắc nhở nhưng vẫn không truyền dữ liệu.

xử nghiêm các xe không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình

Kiểm tra dữ liệu tại Trung tâm quản lý dữ liệu TBGSHT thuộc Tổng cục Đường bộ VN

Tổng cục Đường bộ VN vừa có thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) trong tháng 8/2016. Theo đó, kết quả thống kê tháng 8/2016 bình quân có 69,42% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ VN. Về tình hình vi phạm tốc độ xe chạy của các địa phương, cả nước có tổng số 79.305 lần vi phạm quá tốc độ; Tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân trên 1.000km là 0,074 lần/1.000km.

Trong tháng 8/2016, các Sở GTVT đã xử lý 1.667 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 1.385 xe và từ chối cấp phù hiệu là 282 xe. Luỹ kế trong 8 tháng đầu năm 2016, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 5.692 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 4.720 xe; từ chối cấp phù hiệu là 972 xe. Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT), đặc biệt là cácvụ nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10 ngày 15/4/2015, trong đó lưu ý kiểm tra giám sát việc chấp hành đối với các xe đã thu hồi phù hiệu.

Đối với các trường hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục, vi phạm không truyền dữ liệu, đề nghị các Sở GTVT kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ GSHT để so sánh trước khi quyết định xử lý.

Tiến Mạnh