Xem hàng chục xe “nhồi nhét” khách bị CSGT “tóm gọn” trong đêm

18:57, 01/03/2015

Trong số xe vi phạm không chỉ có xe chở quá số người còn có xe hết hạn đăng kiểm vẫn lưu hành.

Phúc Tuấn - Hoàng Nam