Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, tính đến tháng 8, lực lượng chức năng của địa phương này đã xử lý 1.270 trường hợp chở quá tải, thay đổi kích thước thành thùng xe với số tiền phạt 3,188 tỷ đồng, buộc hạ tải 267,825 tấn.
Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, tính đến tháng 8, lực lượng chức năng của địa phương này đã xử lý 1.270 trường hợp chở quá tải, thay đổi kích thước thành thùng xe với số tiền phạt 3,188 tỷ đồng, buộc hạ tải 267,825 tấn.
Nhóm PV miền Bắc