Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thiên Vương, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết: Hiện nay, cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành rà soát tổng thể các dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn để có biện pháp quản lý phương tiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm...
Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thiên Vương, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết: Hiện nay, cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành rà soát tổng thể các dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn để có biện pháp quản lý phương tiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm...
Nhóm PV miền Bắc