Không chỉ cơi, nới, chở quá khổ, nghi quá tải, nhiều phương tiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn không chấp hành việc phủ bạt, bảo vệ môi trường. Chiếc xe này chở cát có ngọn không hề che chắn, nên xe chạy đến đâu cát rơi đến đấy.
Không chỉ cơi, nới, chở quá khổ, nghi quá tải, nhiều phương tiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn không chấp hành việc phủ bạt, bảo vệ môi trường. Chiếc xe này chở cát có ngọn không hề che chắn, nên xe chạy đến đâu cát rơi đến đấy.
Nhóm PV miền Bắc