Theo thông tin từ Đội kiểm tra tải trọng lưu động thuộc Sở GTVT Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, lực lượng này đã kiểm tra được 3.801 phương tiện, phát hiện 310 xe vi phạm, xử phạt trên 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 34 trường hợp. Lý giải về kết quả kiểm tra, xử phạt khá "khiêm tốn" này, một chỉ huy Đội Kiểm tra tải trọng cho biết: Địa bàn của tỉnh rộng lại có nhiều dự án đang san lấp mặt bằng, vì thế lực lượng mỏng, nên khó kiểm soát được.
Theo thông tin từ Đội kiểm tra tải trọng lưu động thuộc Sở GTVT Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, lực lượng này đã kiểm tra được 3.801 phương tiện, phát hiện 310 xe vi phạm, xử phạt trên 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 34 trường hợp. Lý giải về kết quả kiểm tra, xử phạt khá "khiêm tốn" này, một chỉ huy Đội Kiểm tra tải trọng cho biết: Địa bàn của tỉnh rộng lại có nhiều dự án đang san lấp mặt bằng, vì thế lực lượng mỏng, nên khó kiểm soát được.
Nhóm PV miền Bắc