Xe chở tro xỉ lưu thông từ QL18A, đoạn qua địa bàn phường Mông Dương, Tp Cẩm vào cảng Đức Trung trên địa bàn.
Xe chở tro xỉ lưu thông từ QL18A, đoạn qua địa bàn phường Mông Dương, Tp Cẩm vào cảng Đức Trung trên địa bàn.
Nhóm PV miền Bắc