Một chiếc xe tải chở hàng cao vượt quá thành thùng, lại không che bạt chạy qua địa bàn Tp Uông Bí.
Một chiếc xe tải chở hàng cao vượt quá thành thùng, lại không che bạt chạy qua địa bàn Tp Uông Bí.
Nhóm PV miền Bắc