Chiếc xe chở vật liệu xây dựng  nghi quá tải khi chất hàng vượt quá thành thùng đang "bon bon" trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, đoạn qua Tx Quảng Yên.
Chiếc xe chở vật liệu xây dựng nghi quá tải khi chất hàng vượt quá thành thùng đang "bon bon" trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, đoạn qua Tx Quảng Yên.
Nhóm PV miền Bắc