Một đoàn xe "khủng" nghênh ngang diễu qua khu vực nội thị Tp Hạ Long, khiến người tham gia giao thông phải né xa.
Một đoàn xe "khủng" nghênh ngang diễu qua khu vực nội thị Tp Hạ Long, khiến người tham gia giao thông phải né xa.
Nhóm PV miền Bắc