Xác định điểm đen TNGT đường sắt căn cứ tiêu chí gì?

17/05/2018 15:56

Nghị định 65 của Chính phủ thi hành Luật Đường sắt, quy định rõ tiêu chí xác định điểm đen tai nạn đường sắt.

xác định điểm đen tngt đường sắt căn cứ tiêu chí gì?

Tiêu chí xác định điểm đen tai nạn giao thông đường sắt dựa trên số vụ và mức độ thiệt hại do tai nạn giao thông đường sắt gây ra

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 65/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Theo Nghị định này, vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt gồm: Nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (điểm đen tai nạn giao thông đường sắt); Nơi có thể xảy ra tai nạn giao thông (điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt). Đường ngang nguy hiểm là đường ngang thường xuyên xảy ra hoặc có thể xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực đường ngang.

Cụ thể, tiêu chí xác định điểm đen tai nạn giao thông đường sắt dựa trên số vụ và mức độ thiệt hại do tai nạn giao thông đường sắt gây ra trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm xảy ra tai nạn lần gần nhất: Vị trí xảy ra từ 1 vụ tai nạn rất nghiêm trọng trở lên; Vị trí xảy ra từ 2 vụ nghiêm trọng trở lên; Vị trí xảy ra từ 3 vụ tai nạn ít nghiêm trọng trở lên.

Việc xác định điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt được xác định dựa trên hiện trạng công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt, số vụ và mức độ thiệt hại do tai nạn giao thông đường sắt gây ra trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm xảy ra tai nạn lần gần nhất. Có hai trường hợp sau: Xảy ra tối thiểu 1 vụ tai nạn có người chết hoặc tối thiểu 2 vụ tai nạn chỉ có người bị thương nhưng chưa đến mức được xác định là điểm đen tai nạn giao thông đường sắt.

Thanh Thúy