Vui cũng đùa có "bom", tức cũng doạ có "bom"

28/07/2014 08:52

Hành khách không chịu tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh hàng không là một trong những nguyên nhân khách quan gây ra chậm chuyến hoặc hủy chuyến bay tại các cảng hàng không, sân bay.