Vì festival, bỏ trạm cân

22/04/2014 10:43

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt tỉnh TT.Huế viện cớ lo cho công tác bảo đảm trật tự festival không phối hợp với TTGT. TTGT lại nói lực lượng mỏng không thể triển khai cân tải trọng ban đêm.