Trong khi đó, nhiều phương tiện tìm mọi cách leo lên vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ.
Trong khi đó, nhiều phương tiện tìm mọi cách leo lên vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ.
Biển Ngọc