Có thời điểm, 3 chiếc xe buýt BRT nối đuôi nhau tại nhà chờ Khuất Duy Tiến.
Có thời điểm, 3 chiếc xe buýt BRT nối đuôi nhau tại nhà chờ Khuất Duy Tiến.
Biển Ngọc