Gần 8h sáng, đường Tố Hữu hướng đi Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến không còn khoảng trống.
Gần 8h sáng, đường Tố Hữu hướng đi Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến không còn khoảng trống.
Biển Ngọc