Lực lượng CSGT căng mình làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết.
Lực lượng CSGT căng mình làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết.
Biển Ngọc