Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ sớm, đường Hồ Tùng Mậu (hướng đi trung tâm thành phố) đã ken kín người và xe. Hàng nghìn phương tiện phải nhích từng chút một.
Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ sớm, đường Hồ Tùng Mậu (hướng đi trung tâm thành phố) đã ken kín người và xe. Hàng nghìn phương tiện phải nhích từng chút một.
Biển Ngọc