Tương tự, đường Cầu Giấy cũng rơi vào tình trạng kẹt cứng.
Tương tự, đường Cầu Giấy cũng rơi vào tình trạng kẹt cứng.
Biển Ngọc