Cơn mưa dai dẳng khiến việc di chuyển của người dân vào giờ cao điểm gặp nhiều khó khăn.
Cơn mưa dai dẳng khiến việc di chuyển của người dân vào giờ cao điểm gặp nhiều khó khăn.
Biển Ngọc