Tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không từ trong trường

02/11/2014 07:39

Học viện Hàng không VN đang phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam về chuyên ngành Hàng không dân dụng. 

Tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không từ trong trường 1
Phổ biến văn hóa an toàn hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam

Tất cả những nhiệm vụ trên được tuổi trẻ Học viện Hàng không VN xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó, thời gian qua, Đoàn Thanh niên của Học viện cũng triển khai hiệu quả Cuộc vận động nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn hàng không trong học sinh, sinh viên. Lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn sáng tạo, lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về văn hóa an toàn hàng không, kết hợp với tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào. Các hoạt động này đã quy tụ đông đảo cán bộ chủ chốt của các khoa, liên chi đoàn, chi đoàn, các em học sinh, sinh viên tiêu biểu của học viện. Tại đây, lực lượng cán bộ đoàn, hội, sinh viên tiêu biểu của Học viện Hàng không đã được tiếp cận và phổ biến nhận thức về văn hóa an toàn hàng không qua những phần trình bày sáng tạo, với nhiều hình ảnh minh họa sinh động.

Đối với những cán bộ đoàn, hội, sinh viên tiêu biểu của học viện; Những kiến thức về văn hóa an toàn hàng không được tiếp cận sẽ giúp những chủ nhân tương lai của ngành Hàng không có những nhận thức cơ bản về văn hóa an toàn hàng không ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chị Nguyễn Thị Hà, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không VN cho biết, trong năm học 2014 - 2015, Đoàn Thanh niên học viện sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các nội dung của văn hóa an toàn hàng không trong từng buổi sinh hoạt chi đoàn, liên chi đoàn, sinh hoạt lớp, các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Đoàn cũng xây dựng đội ngũ báo cáo viên về văn hóa an toàn hàng không, đồng thời phối hợp với các cơ sở Đoàn trong ngành Hàng không dân dụng triển khai phổ biến sâu rộng văn hóa an toàn hàng không cho cộng đồng.

Phương Thúy