Tuổi trẻ xung kích xây dựng văn hóa an toàn hàng không

30/09/2014 10:44

Cục Hàng không VN đã quyết định lấy tổ chức Đoàn và lực lượng Đoàn viên thanh niên trong toàn Ngành là lực lượng thường trực của cuộc vận động nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn...

tuổi trẻ xung kích xây dựng văn hóa an toàn hàng không
Bí thư Đoàn Cục Hàng không VN Nguyễn Phước Thắng trao giải thưởng cho học sinh trong cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về an ninh, an toàn hàng không


Về vai trò và trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên trong cuộc vận động này, anh Nguyễn Phước Thắng - Phó Bí thư Đoàn Bộ GTVT, Bí thư Đoàn Cục Hàng không VN cho biết: “Trong các giải pháp được đưa ra để triển khai thực hiện cuộc vận động nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn hàng không giai đoạn 2014 - 2020, tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong Ngành được xác định là lực lượng thường trực, nòng cốt. Tại lễ phát động cuộc vận động, lãnh đạo Bộ GTVT đã đánh giá đây là một sự lựa chọn hết sức sáng tạo, đúng đắn và ý nghĩa.


Văn hóa nói chung và văn hóa an toàn hàng không nói riêng, trước hết xuất phát từ nhận thức của mỗi con người. Ở độ tuổi thanh niên, độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, nhận thức về văn hóa an toàn hàng không sẽ bồi đắp và gây dựng nên một thế hệ cán bộ của ngành Hàng không dân dụng trong tương lai sống có lý tưởng, tự hào với truyền thống lịch sử, có tri thức và văn hóa”.


Theo anh Thắng, tổng số đoàn viên, thanh niên trong toàn Ngành lên tới hơn 1,5 vạn, chiếm gần 50% tổng số cán bộ, công nhân viên toàn Ngành. Đây là lực lượng có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản, có nhiệt tình công tác và được trưởng thành trong rèn luyện từ nhiều phong trào, chương trình hoạt động của các cơ sở Đoàn trong Ngành mà tiêu biểu là phong trào “Tuổi trẻ Hàng không VN xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì những chuyến bay an toàn, điều hòa, hiệu quả”.


Việc giao cho Đoàn thanh niên là lực lượng thường trực của cuộc vận động cho thấy sự tin tưởng mà các cấp ủy và lãnh đạo Ngành đặt ra cho tổ chức Đoàn và lực lượng đoàn viên, thanh niên; Đồng thời cũng là nhiệm vụ, là yêu cầu của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của tổ chức Đoàn với mục đích cao nhất là góp phần thực hiện thắng lợi công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tổ chức, đơn vị.


Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an ninh, an toàn, văn hóa an toàn hàng không đã được các cấp bộ Đoàn và lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả trong 5 năm vừa qua. Với cuộc vận động nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn hàng không, các hoạt động sẽ được nâng lên một tầm cao mới, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

P.V