Từ 1/7, xử phạt xe tải dưới 10 tấn không lắp "hộp đen"

17/03/2016 13:49

Theo quy định, trước 1/7/2016, xe tải từ 7-10 tấn phải lắp thiết bị giám sát hành trình (còn gọi là hộp đen).

từ 1/7, xử phạt xe tải dưới 10 tấn không lắp "hộp đen"
Từ 1/7/2016, xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn phải lắp thiết bị giám sát hành trình

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố và Hiệp hội vận tải đề nghị kịp thời tuyên truyền để các đối tượng mới phải thực hiện điều kiện kinh doanh theo lộ trình quy định của Nghị định 86/2014/NĐ-CP, hạn chế tình trạng các đơn vị kinh doanh vận tải không nắm rõ thông tin và văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước nên không kịp chuẩn bị thực hiện.

Theo đó, để thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 1822/BGTVT-VT, để tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định số 86 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong thời gian tới, các Sở GTVT sẽ chỉ cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa đáp ứng theo lộ trình như sau:

Trước 1/7/2016, phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 7 đến dưới 10 tấn phải được gắn thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) và trước thời điểm 1/1/2017, phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 3,5 đến dưới 7 tấn cũng phải gắn TBGSHT.

Vì vậy tại văn bản này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm thông tin, hướng dẫn tới các đối tượng phải thực hiện điều kiện kinh doanh nêu trên khi vào kiểm tra và đăng kiểm phương tiện. Các trung tâm đăng kiểm niêm yết lộ trình này tại bảng tin để chủ phương tiện biết và chuẩn bị thực hiện.

Đối với các Sở GTVT, thống kê số lượng phương tiện phải thực hiện điều kiện kinh doanh vận tải theo lộ trình, có tuyên truyền, thông tin tới chủ phương tiện nắm rõ để kịp triển khai nộp hồ sơ tới Sở GTVT cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định. Bên cạnh đó có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về các nội dung mới của Nghị định 86.

Ngoài việc tuyên truyền lắp đặt TBGSHT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các Sở GTVT tổ chức, bố trí cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục, trang thiết bị và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa đến để được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu “XE TẢI” nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định.

Tiến Mạnh