TP.HCM điều chỉnh lưu thông một chiều, hai chiều cầu Mỹ Thủy 1, 2 và 3

16/12/2022 13:38

Kể từ ngày 17/12 cầu Mỹ Thủy 1, cầu Mỹ Thủy 2 và Mỹ Thủy 3, thành phố Thủ Đức sẽ được điều chỉnh lưu thông 1 chiều, 2 chiều các loại ô tô.

Sở GTVT TP.HCM cho biết, sau khi nâng cấp hoàn thiện xong đoạn đường đầu cầu Mỹ Thủy, Sở sẽ tổ chức cho các xe lưu thông khu vực này.

TP.HCM điều chỉnh lưu thông một chiều, hai chiều cầu Mỹ Thủy 1, 2 và 3 1

Cầu Mỹ Thủy 3 ở giữa cùng với cầu Mỹ Thủy 1 và 2 góp phần giảm ùn tắc ra vào cảng Cát Lái

Cụ thể, kể từ ngày 17/12 cầu Mỹ Thủy 1, cầu Mỹ Thủy 2 và Mỹ Thủy 3, thành phố Thủ Đức sẽ được điều chỉnh phân luồng.

Cầu Mỹ Thủy 1, tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống, xe 2 và 3 bánh theo hướng từ nút giao Mỹ Thủy đến đường Đồng Văn Cống.

Cầu Mỹ Thủy 2, tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống, xe 2 và 3 bánh theo hướng từ đường Đồng Văn Cống đến nút giao Mỹ Thủy.

Cầu Mỹ Thủy 3, tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe ô tô.

Sở GTVT lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, điều tiết giao thông.

Anh Thư