Tổng cục Đường bộ và Cục Đăng kiểm cùng xử lý xe quá tải

15/12/2015 13:04

Tổng cục Đường bộ VN và Cục Đăng kiểm VN vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý ô tô chở quá tải.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Cân xe ô tô chở hàng quá tải trọng

Tổng cục Đường bộ VN và Cục Đăng kiểm VN vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của xe ô tô chở hàng quá tải trọng hàng hóa, thay đổi kích thước thành thùng xe, nâng cao hiệu quả công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ.

Các tuyến và địa bàn kiểm tra là trên mạng lưới đường bộ và tại các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ tại các trung tâm đăng kiểm và công tác kiểm tra, xử lý trên các tuyến, địa bàn tập trung ở một số địa phương có nhiều xe vi phạm tải trọng xe, kích thước thùng xe. Đối tượng và hành vi vi phạm kiểm tra xử lý là các chủ phương tiện, người điều khiển xe ô tô chở hàng quá tải, thay đổi kích thước thành thùng xe. Qua kiểm tra xe ô tô tải vi phạm quá tải trọng, thay đổi kích thước thành thùng xe phải kịp thời phát hiện xe hết niên hạn, xe quá hạn kiểm định và sử dụng giấy tờ kiểm định giả.

Kế hoạch triển khai từ ngày 1/1/2016 theo đợt cao điểm kiểm soát tải trọng xe của Bộ GTVT.

Trần Duy