Xe máy 36B1- 640.20  do hai vợ chồng trẻ đi bị húc văng làm cặp vợ chồng này bị thương nặng phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu
Xe máy 36B1- 640.20 do hai vợ chồng trẻ đi bị húc văng làm cặp vợ chồng này bị thương nặng phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu
Phúc Tuấn