Do chiếc xe container bất ngờ lật nghiêng sang chiều Bắc  - Nam nên chiếc xe này cũng bị tông vào
Do chiếc xe container bất ngờ lật nghiêng sang chiều Bắc - Nam nên chiếc xe này cũng bị tông vào
Phúc Tuấn