Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.
Yến Chi,Biển Ngọc