Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng phát biểu tại Lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông 2023.
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng phát biểu tại Lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông 2023.
Yến Chi,Biển Ngọc