Lực lượng CSGT, CSCĐ, TTGT, BTL Thủ đô tham gia tại buổi lễ.
Lực lượng CSGT, CSCĐ, TTGT, BTL Thủ đô tham gia tại buổi lễ.
Yến Chi,Biển Ngọc