TNGT tiếp tục giảm sâu nhờ bắt đúng "bệnh"

03/10/2014 07:07

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, với hàng loạt các giải pháp mạnh, 9 tháng đầu năm nay trật tự ATGT trên địa bàn cả nước đã chuyển biến tích cực.