TNGT năm 2020 ở Quảng Nam giảm cả 3 tiêu chí

12/01/2021 15:35

Số với năm 2019, năm 2020, TNGT xảy ra ở địa bàn tỉnh Quảng Nam giảm cả 3 tiêu chí.

TNGT năm 2020 ở Quảng Nam giảm cả 3 tiêu chí 1

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 195 vụ TNGT

Chiều 12/1, Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, cho biết: Trong năm 2020, trên toàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 195 vụ TNGT, làm chết 144 người, bị thương 137 người. So với năm 2019, TNGT giảm 39 vụ (-17%), giảm 26 người chết (-15%) và giảm 26 người bị thương (-16%).

Cụ thể, TNGT đường bộ có 190 vụ, làm chết 131 người, bị thương 137 người. So với cùng kỳ năm 2019, TNGT đường bộ giảm 39 vụ (-17%), giảm 35 người chết (-21%) và giảm 25 người bị thương (-15%).

Trong đó, số vụ va chạm giao thông đường bộ xảy ra 18 vụ, làm bị thương 25 người, tài sản thiệt hại khoảng 92 triệu đồng. Số vụ TNGT ít nghiêm trọng có 35 vụ, bị thương 43 người, tài sản thiệt hại 481 triệu đồng. Số vụ TNGT nghiêm trọng có 130 vụ, làm chết 122 người, làm bị thương 56 người, thiệt hại tài sản khoảng 1,524 tỷ đồng. Số vụ TNGT rất nghiêm trọng có 7 vụ, làm chết 9 người, làm bị thương 13 người, thiệt hại tài sản khoảng 1,139 tỷ đồng.

Số TNGT đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 2 vụ (-40%), giảm 2 người chết (-50%), giảm 1 người bị thương (-100%). TNGT đường thủy nội địa xảy ra 2 vụ, làm chết 11 người, tài sản thiệt hại 80 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, TNGT đường thủy tăng 2 vụ

Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, TNGT ở Quảng Nam giảm cả 3 tiêu chí là do công tác chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm trật tự ATGT đã được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện mạnh mẽ, nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh Quảng Nam. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, công tác chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt ở các địa phương, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm đáng kể nên tình hình trật tự ATGT được đảm bảo hơn so với cùng kỳ 2019.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT được triển khai đồng loạt, sâu rộng bằng nhiều hình thức có tác động mạnh đến ý thức của người tham gia giao thông.

Công tác quản lý vận tải được chỉ đạo quyết liệt, các sai phạm trong hoạt động vận tải được xử lý kịp thời. Đặc biệt, công tác phối hợp liên ngành trong tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm được triển khai tốt; công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm được tăng cường, ngoài lực lượng CSGT, TTGT các địa phương còn huy động các lực lượng khác như cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an xã phường, thị trấn tham gia tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT.

Tuy nhiên, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cũng chỉ rõ, công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Đó là, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp nhưng ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao.

Sự phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giữa 2 ngành Công an và GTVT còn hạn chế, không đủ quân số để tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhất là trên các tuyến đường liên xã, địa bàn nông thôn nên một số hành vi vi phạm chưa được xử lý triệt để.

Đại Thắng