TNGT đường sắt tăng cả ba tiêu chí

02/06/2015 09:29

Số vụ tăng gần 18%, số người chết tăng 8,5% và số người bị thương tăng 50% so với cùng kỳ.

tngt đường sắt tăng cả ba tiêu chí
Vụ TNGT đường sắt xảy ra tại Phú Thọ sáng 1/6

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa cho biết, trong 5 tháng đầu năm, TNGT đường sắt tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, xảy ra 86 vụ, làm chết 76 người và bị thương 24 người.

So với cùng kỳ năm 2014, số vụ tăng gần 18% (tương đương tăng 13 vụ), số người chết tăng 8,5% (tương đương tăng 6 người) và số người bị thương tăng 50% (tương đương tăng 8 người).

Qua phân tích cho thấy, TNGT đường sắt xảy ra chủ yếu tại các đường ngang dân sinh chiếm gần 79%, tác đường ngang có cảnh báo tự động chiếm hơn 18% và tại các đường ngang có biển báo chiếm gần 3%.

Cũng theo phân tích, tháng 3 và tháng 4 có số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT đường sắt chiếm cao nhất. Cụ thể tháng 3 tăng 125% số vụ, tăng 200% số người chết và tăng 150% số người bị thương. Tháng tư tăng gần 188% số vụ, tăng gần 186% số người chết và tăng 300% số người bị thương.

Thiện Anh