TNGT 4 tháng đầu năm tiếp tục giảm sâu

01/05/2014 13:43

4 tháng đầu năm nay, TNGT đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương. Có được kết quả này là do thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước triển khai nhiều...