Tích hợp biên bản vi phạm vào phần mềm quản lý dữ liệu

21/08/2014 13:21

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Công an thống nhất chỉ đạo các đơn vị tích hợp biên bản vi phạm hành chính vào phần mềm quản lý dữ liệu tải trọng xe, để sau khi cân kiểm tra xong...

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Công an thống nhất chỉ đạo các đơn vị tích hợp biên bản vi phạm hành chính vào phần mềm quản lý dữ liệu tải trọng xe, để sau khi cân kiểm tra xong xe vi phạm, phần mềm sẽ in ra cả phiếu cân và biên bản vi phạm hành chính. Lực lượng TTGT hoặc CSGT ký phiếu cân và biên bản vi phạm hành chính. Như vậy, việc cân xe và lập biên bản chỉ do một người đảm nhiệm. Việc quản lý và bảo mật số sêri biên bản sẽ được thực hiện bằng phần mềm bảo mật.

TIN LIÊN QUAN


Trường hợp thiếu CSGT, giao việc lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt cho TTGT. Sau hơn bốn tháng triển khai, công tác kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) trên cả nước đã đạt được kết quả tốt, lượng xe quá tải đã giảm nhiều. Tuy nhiên, công tác KTTTX vẫn gặp một số khó khăn như thiếu lực lượng, kinh phí…, ảnh hưởng đến thời gian kiểm tra, xử lý các xe vi phạm. Đặc biệt, các Trạm KTTTX mà lực lượng CSGT đảm nhiệm việc dừng xe và lập biên bản vi phạm nhưng chỉ bố trí hai cán bộ/ca thì sau khi dừng xe, nếu xe vi phạm lại phải vào lập biên bản, trong thời gian đó không có cán bộ dừng xe. Đây là sơ hở để các xe quá tải khác lợi dụng vượt trạm.

Lê Phong