Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu giám sát chặt đảng viên vi phạm ATGT

19/07/2022 17:24

Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo công an gửi thông báo đảng viên vi phạm trật tự ATGT về UBKT Tỉnh ủy, cơ quan Nội vụ cùng cấp để giám sát.

Ngày 19/7, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau cho biết, Thường trực Tỉnh ủy vừa có chỉ đạo tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm trật tự ATGT lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu giám sát chặt đảng viên vi phạm ATGT 1

Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu giám sát chặt cán bộ, đảng viên vi phạm trật tự ATGT.

Đồng thời, gửi ngay thông báo về cơ quan, đơn vị người vi phạm và gửi Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, cơ quan Nội vụ cùng cấp để giám sát việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm trật tự ATGT xảy ra trước đây, tiến hành rà soát, cập nhật báo cáo đầy đủ đến cơ quan, đơn vị người vi phạm và UBKT, cơ quan Nội vụ cùng cấp để chỉ đạo xử lý sai phạm theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm, đúng hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy theo dõi kết quả xử lý vi phạm trật tự ATGT của các cơ quan, đơn vị và địa phương, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý những cấp ủy, tổ chức đảng xử lý vi phạm không đúng quy định.

Định kỳ hàng tháng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và thông báo cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy để phối hợp trong công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm cán bộ.

Gia Minh