Thừa Thiên-Huế chấn chỉnh xe khách chạy sai luồng tuyến

02/06/2014 21:10

Tình trạng xe khách chạy sai luồng tuyến, đi vào đường cấm, đón trả khách không đúng nơi quy định có dấu hiệu gia tăng, vừa qua UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành công văn số 2507/UBND-GT yêu cầu...

Trước tình trạng xe khách chạy sai luồng tuyến, đi vào đường cấm, đón trả khách không đúng nơi quy định, đa phần các loại xe khách có phù hiệu hợp đồng, open tour, như Trarking, Hưng Thành, Camel, Minh Mập...  vẫn chưa chấm dứt, có dấu hiệu gia tăng, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có tuyến cố định làm ăn chân chính tại địa bàn Thừa Thiên - Huế. 

Để giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2507/UBND-GT, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

thừa thiên-huế chấn chỉnh xe khách chạy sai luồng tuyến
CSGT  tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý một xe chạy sai luồng tuyến

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP Huế, các cơ quan, đơn vị liên quan, theo chức năng nhiệm vụ, khẩn trương phối hợp, tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1232/UBND-GT ngày 13/3/2014, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TT ATGT, lập lại trật tự đô thị, đảm bảo ATGT trên địa bàn thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý.

Giao Ban ATGT, Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND thành phố, đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, rà soát các xe có dấu hiệu vi phạm chạy sai luồng, tuyến, đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm điều kiện kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/6/2014.    

                                                                                                                                    Đắc  Bình