Thu hồi phù hiệu, đình chỉ trên 2.780 xe qua thiết bị GSHT

15/06/2016 07:20

5 tháng đầu năm 2016, lực lượng chức năng các địa phương đã xử lý vi phạm trên 2.780 phương tiện...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thông qua dữ liệu từ thiết bị GSHT, ngành chức năng đã xử lý nhiều xe khách vi phạm

Chỉ tính riêng tháng 5/2016, lực lượng chức năng đã xử lý 734 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng 564 xe; Từ chối cấp phù hiệu 170 xe). Trong đó, 35/63 địa phương có báo cáo kết quả xử lý thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác hoặc từ chối cấp phù hiệu; 8/63 địa phương có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh và phê bình, cảnh cáo; 20 địa phương còn lại chưa có báo cáo. Lũy kế đến hết tháng 5/2016 các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 2.781 phương tiện.

Tổng cục Đường bộ VN đề nghị các Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường công tác theo dõi, phát hiện kịp thời các phương tiện bị mất tín hiệu; Rà soát các phương tiện trọng tải thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn để tiếp tục thực hiện lộ trình cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, gắn phù hiệu và lắp đặt thiết bị GSHT trước ngày 1/7 theo quy định của Nghị định 86. 

T.D