Thu hồi phù hiệu, đình chỉ gần 1.200 xe qua thiết bị GSHT

12/04/2016 09:52

Đã có gần 1.200 phương tiện bị thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến trong 3 tháng đầu năm.

thu hồi phù hiệu, đình chỉ gần 1.200 xe qua thiết bị gsht

Thông qua dữ liệu được triết xuất từ thiết bị GSHT, ngành chức năng đã xử lý nhiều xe khách vi phạm.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, trong 3 tháng của năm 2016, lực lượng chức năng của các tỉnh, thành đã thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến có thời hạn một tháng với 1.191 phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình (GSHT).

Chỉ tính riêng trong tháng 3/2016, lực lượng chức năng đã xử lý 595 xe, trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 466 xe; thu hồi giấy phép kinh doanh là 2 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 127 xe.

Trong tháng 3, có 19/63 địa phương có báo cáo kết quả xử lý thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác hoặc từ chối cấp phù hiệu; 11/63 địa phương có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh và phê bình, cảnh cáo; 33/63 địa phương còn lại chưa có báo cáo. Lũy kế đến hết tháng 3/2016 các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với  1.191 phương tiện.

Thống kê của Tổng cục Đường bộ VN cũng cho thấy, trong tháng 3, cả nước có tổng số hơn 101 nghìn lượt vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân trên 1.000km là 0,073 lần/1.000km.

Cũng theo kết quả thống kê của Tổng cục Đường bộ VN trong tháng 3 cho thấy, bình quân có 73,62% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục.

Nhằm đảm bảo mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GTVT tăng cường theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định. Chấn chỉnh đối với các phương tiện không truyền dữ liệu. Đồng thời, tuyên truyền về lộ trình cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, gắn phù hiệu và lắp đặt thiết bị GSHT trước ngày 1/7/2016 đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn theo quy định tại Nghị định 86.

Trần Duy