Thêm vụ CSGT rút súng doạ dân?

08/06/2014 20:39

Ngày 8/6, trên mạng lan truyền một clip ghi hình tổ CSGT cùng nhóm người lớn tiếng đấu lý nhau quanh việc CSGT đang làm nhiệm vụ lại có mùi bia rượu, không chào người dân và rút súng đe dọa.