Tháo dỡ biển báo 40 km/h tại lối ra, vào đường cao tốc

07/01/2016 19:22

Trước ngày 15/1, toàn bộ các biển báo hạn chế tốc độ 40 km/h tại lối ra, vào cao tốc sẽ bị tháo dỡ.

Tháo dỡ biển báo 40 km/h tại lối ra, vào đường cao tốc 1
Trước ngày 15/1 phải dỡ bỏ xong biển báo hạn chế tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 40 km/h tại các nhánh ra vào đường cao tốc.

Tổng cục đường bộ VN vừa yêu cầu các Sở GTVT Hà Nội, Lào Cai, Lâm Đồng; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam; các nhà đầu tư BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ; Hà Nội-Bắc Giang tháo dỡ toàn bộ các biển báo hạn chế tốc độ thấp hơn hoặc bằng 40 km/h tại các nhánh ra vào đường cao tốc.

Lý do theo Tổng cục Đường bộ VN, hiện nay trên một số tuyến cao tốc (kể cả các tuyến đang khai thác như đường cao tốc), tại các nhánh ra, vào đang lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 40 km/h. Điều này có thể gây mất ATGT do lái xe phải giảm tốc độ đột ngột, đồng thời giảm khả năng lưu thông, gây ùn ứ cho các phương tiện trên các nhánh ra, vào đường cao tốc.

Để khắc phục tình trạng trên và theo chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các Sở GTVT, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo dỡ các biển báo hạn chế tốc độ thấp hơn hoặc bằng 40 km/h đã lắp đặt tại các nhánh ra, vào đường cao tốc và thay thế bằng biển báo “đi chậm” (biển 245-QC41).

Lắp đặt biển báo “giảm tốc độ” (biển 473) kết hợp biển báo “lối ra” (biển 747) trước các nhánh ra của đường cao tốc. Đồng thời lắp đặt các biển báo phù hợp khác như biển báo “hướng rẽ” (biển 469), biển báo “nhập làn” (biển 467).

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ VN cũng yêu cầu, căn cứ vào điều kiện thực tế các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư bổ sung sơ gờ giảm tốc, lắp đèn nhấp nháy, ụ chống va... trên các nhánh ra của đường cao tốc.

Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các công việc trên xong trước ngày 15/1/2016.

Trần Duy