Thanh tra đột xuất phát hiện 2 trạm cân lơ là nhiệm vụ

29/07/2014 15:54

Một trạm cân để đoàn xe tải ào ào qua trạm trong lúc cả ca trực đi ăn cơm. Một trạm biết xe tải phớt lờ hiệu lệnh dừng xe của CSGT nhưng cũng đành bỏ qua.