Ghi nhận của PV Báo Giao thông, thời gian gần đây, trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xuất hiện nhiều xe khách, xe tiện chuyến, taxi, xe ôm… thường xuyên tập trung lấn chiếm lòng, lề đường để đón, trả khách.
Ghi nhận của PV Báo Giao thông, thời gian gần đây, trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xuất hiện nhiều xe khách, xe tiện chuyến, taxi, xe ôm… thường xuyên tập trung lấn chiếm lòng, lề đường để đón, trả khách.
Trần Kim